You are currently viewing Modernizacja stacji uzdatniania wody

Modernizacja stacji uzdatniania wody

  • Post author:
  • Post category:News

AQUABELLIS Sp. z o.o. kończy największą, kompleksową inwestycję od początku istnienia Stacji Uzdatniania Wody w Rogoźnie. Założonym celem było wprowadzenie nowoczesnych technologii wydobycia i uzdatniania wody, poprawa efektywności energetycznej, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii.
W trakcie modernizacji zastosowano jedne z najnowocześniejszych, dostępnych rozwiązań technicznych. Dokonano gruntownej przebudowy stacji instalując w pełni zautomatyzowany, nowoczesny układ technologiczny. Istniejące studnie głębinowe wyremontowano, wyposażając je wysokosprawne agregaty pompowe. Wybudowano nowy zbiornik wody surowej o pojemności 300 m3 oraz zainstalowano dwustopniowy układ filtracji ciśnieniowej o wydajności 180 m3/h. W celu zwiększenia możliwości magazynowania wody uzdatnionej, powstał dodatkowy zbiornik o pojemności 750 m3. Ponadto, dla zabezpieczenia ciągłości dostawy wody, zamontowano nowy agregat prądotwórczy o mocy 250 kVA. Wymieniono również na terenie stacji wszystkie rurociągi międzyobiektowe, kable zasilające i sterownicze. Cały proces technologiczny monitorowany jest przy pomocy nowoczesnego systemu SCADA. Istotnym elementem było także przeprowadzenie termomodernizacji budynków o łącznej kubaturze 4700 m3. Zlikwidowano starą kotłownie węglową, zastępując ją nowoczesną pompą ciepła pozyskującą energię z wydobywanej wody. W ramach przedsięwzięcia wybudowano również instalację fotowoltaiczną o mocy 80 kWp. Cała produkowana energia elektryczna będzie zużywana na potrzeby wydobycia i uzdatniania wody.
Przeprowadzenie tej inwestycji było konieczne i wynikało ze znacznego stopnia zużycia budynków i wszystkich urządzeń oraz z potrzeby dostosowania wydajności stacji do aktualnego i przyszłego zapotrzebowania odbiorców wody. Prace budowlane, montażowe i rozruchy trwały dwa lata, przy zaledwie dwóch parogodzinnych, nocnych przerwach w dostawach wody dla całej Gminy.
Na kompleksową przebudowę stacji Spółka AQUABELLIS otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w kwocie 15 929 928,00 zł netto.
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii Stacja Uzdatniania Wody w Rogoźnie spełnia oczekiwania Klientów, dbając jednocześnie o środowisko naturalne.