„AQUABELLIS” Sp. z o.o. zrealizowała projekt pod nazwą „POPRAWA WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA PRACY W „AQUABELLIS” SP. Z O.O.” dofinansowany przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

Celem działania jest poprawa warunków bezpieczeństwa pracy na stanowisku Monter – Konserwator Wodno-Kanalizacyjny przy pracach w wykopach głębszych niż 1 m, poprzez zakup aluminiowych obudów do wykopów, co pozwoli na utrzymanie zdolności do pracy pracowników przez cały okres ich aktywności zawodowej.

Dofinansowanie: 59 320,00 zł
Całkowita wartość: 74 160,00 zł