Procedura podłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

KROK 1. Złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci

Do wniosku należy dołączyć: mapę sytuacyjną w skali 1:500 (aktualizowaną)

KROK 2. Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego

Projekt techniczny musi być wykonany przez projektanta z uprawnieniami w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Dokumentacja techniczna musi być zgodna z otrzymanymi warunkami technicznymi

KROK 3. Uzgodnienie dokumentacji projektowej na naradzie koordynacyjnej

Należy złożyć wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanego przyłącza w Wydziale Geodezji i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Obornikach

KROK 4. Zgłoszenie zamiaru przyłączenia do sieci

Inwestor składa w Biurze obsługi klienta zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza
Zgłoszenie musi zawierać informację o wykonawcy oraz planowanym terminie rozpoczęcia robót
W załączeniu do zgłoszenia inwestor składa jeden egzemplarz projektu przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego uzgodniony na naradzie koordynacyjnej

KROK 5. Złożenie wniosku o zawarcie umowy

Inwestor składa w Biurze Obsługi Klienta wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody/ odbiór ścieków
Przy składaniu wniosku inwestor musi poświadczyć odpowiednim dokumentem tytuł własności do nieruchomości, dla której ma zostać podpisana umowa

KROK 6. Budowa przyłącza:

Wykonanie przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego przez wykonawcę
Uprawnieni pracownicy Spółki „AQUABELLIS”  montują nawiertkę umożliwiającą połączenie przyłącza z siecią oraz wodomierz – usługa jest bezpłatna
Po zamontowaniu wodomierza spisywany jest protokół, który jest dokumentem poświadczającym o prawidłowym wykonaniu przyłącza wodociągowego
W tym dniu istnieje już możliwość korzystania z wody

KROK 7. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

Wykonane przyłącze musi zostać naniesione na mapę przez uprawnionego geodetę

KROK 8. Odbiór techniczny przyłącza

Należy zgłosić się do „AQUABELLIS” Sp. z o.o. z wnioskiem o odbiór techniczny przyłącza
W załączeniu do wniosku należy złożyć kopię mapy z naniesionym przyłączem
„AQUABELLIS” Sp. z o.o. wydaje zaświadczenie o wykonaniu przyłącza zgodnie z warunkami technicznymi  ( zaświadczenie może być wykorzystane w momencie zakończenia budowy w nadzorze budowlanym)