Ilość wody potrzebna do wyprodukowania różnych towarów