Nowa Taryfa

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

obowiązująca na terenie miasta i gminy Rogoźno

od 10 lutego 2024 roku na okres 3 lat.

„AQUABELLIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w dniu 02 lutego 2024 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie została ogłoszona Decyzja nr PO.RZT.70.53.2023/D2/FK, wydana w dniu 26 stycznia 2024 roku przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Rogoźno na okres 3 lat.

Zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

NOWA TARYFA WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 10 LUTEGO 2024 ROKU

I OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE PRZEZ OKRES TRZECH LAT.

Decyzja nr PO.RZT.70.53.2023/D2/FK

Załącznik do decyzji nr PO.RZT.70.53.2023/D2/FK