Dużo więcej wody

Kilka ciekawych faktów o wodzie:

1. objętość zmagazynowanych słodkich wód podziemnych na obszarze Polski szacuje się na ok. 5,6 mld m³/ rok;

2. na 1 mieszkańca województwa wielkopolskiego przypada rocznie ok. 860 m³ zasobów wodnych

3. co roku w wielkich miastach marnuje się od 250-500 mln m³ wody. Ta ilość wystarczyłaby na rok dla 10-20 mln ludzi;

4. obniżanie się temperatury wrzenia wody przy spadku ciśnienia, np. na szczycie Mount Everest woda wrze w zaledwie 68°C podczas gdy woda w głębi oceanu w pobliżu otworów geotermalnych może pozostać w postaci ciekłej w temperaturze znacznie wyższej niż 100°C;

5. 70% codziennego zużycia wody to woda wykorzystywana na mycie i spłukiwanie toalet,

6. spośród wszystkich państw europejskich w Polsce mamy najniższe zasoby wody przypadające na 1 mieszkańca – 1,6 mln litrów/rok;

7. Według danych statystycznych statystyczny Polak zużywa około 200–300 litrów wody dziennie, a na przykład w Mozambiku na jednego mieszkańca przypada 10 litrów wody;

8. Organizm człowieka codziennie musi uzupełniać straty wody. Największe ubytki następują przez układ wydalniczy-ok 1 litra dziennie, ok. 0,5 l tracimy wraz z wydychanym powietrzem i podczs pocenia się. Aby prawidłowo funkcjonować nasz organizm potrzebuje codziennie minimum ok 1,5 litra dostarczanej  wody;