Dopuszczalne ładunki zanieczyszczeń w ściekach

Dopuszczalna jakość ścieków wprowadzanych do urządzeń „AQUABELLIS” Sp. z o.o.

L.p. Wskaźnik zanieczyszczenia Jednostka Wartości dopuszczalne
1. BZT5 mg/l 500
2. ChZT mg/l 1000
3. Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/l 100