You are currently viewing Inwestycje

Inwestycje

AQUABELLIS Sp. z o.o. buduje na terenie stacji uzdatniania wody w Rogoźnie nową studnię głębinową ujmującą wodę z podglinowej warstwy wodonośnej w obrębie geologicznych osadów czwartorzędowych.

Zakończenie odwiertu nastąpi w marcu br.