You are currently viewing <img src="https://it24webcloud.pl/wp-content/uploads/2021/10/news.png"> INWESTYCJE

 INWESTYCJE

Szanowni Państwo   Spółka AQUABELLIS realizuje obecnie inwestycję polegającą na budowie odcinka sieci wodociągowej łączącej miejscowości Jaracz i Parkowo. Nowy wodociąg przebiega pod drogą krajową S11 oraz linią kolejową Oborniki – Piła. Inwestycja ta umożliwia połączenie systemów wodociągowych stacji uzdatniania wody w Gościejewie i Słomowie. Takie rozwiązanie jest kolejnym etapem usprawniającym zaopatrzenie w wodę wielu wsi w całej zachodniej części naszej Gminy. Również w Rogoźnie, w ulicy Strzeleckiej powstają nowe odcinki sieci wodociągowej (700 m) i kanalizacji podciśnieniowej (660 m). Umożliwią one przyłączanie powstających w tym rejonie budynków mieszkalnych i korzystanie z tak ważnej infrastruktury.