Praca

AQUABELLIS Sp. z o.o. ul. Lipowa 55, 64-610 Rogoźno działająca w branży wodociągowej ogłasza nabór na stanowisko:

KIEROWCA SAMOCHODU ASENIZACYJNEGO

WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 • Prawo jazdy kat. C+E,
 • Doświadczenie w prowadzeniu pojazdów ciężarowych
 • Świadectwo kwalifikacji zawodowej

 KANDYDATOM OFERUJEMY:

 • Pakiet socjalny
 • Stałą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Praca od poniedziałku do piątku w  godz. od 8 do 16
 • Wynagrodzenie do ustalenia.

 ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ :

 • Obsługa samochodu asenizacyjnego,
 • Zapewnienie ciągłości wywozu nieczystości w wyznaczonym rejonie

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny,
 • C.V.,
 • Świadectwo kwalifikacji zawodowych
 • kwestionariusz osobowy,
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie naboru – klauzula:

wymieniona w załączniku nr 1

Prosimy o przesłanie aplikacji na adres:

AQUABELLIS Sp. z o.o. ul Lipowa 55, 64-610 Rogoźno, Dział Kadr.

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Gorgiel tel. 67 26-18-500  email: gorgiel@aquabellis.pl

Załącznik Nr 1 do procesu rekrutacji

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AQUABELLIS Sp. z o.o w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne, które są odpowiedzią na ogłoszenie umieszczone przez AQUABELLIS Sp. z o.o. wykorzystywane są tylko w danym projekcie, a następnie niezwłocznie usuwane z bazy danych.

Jeżeli chcą Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AQUABELLIS Sp. z o.o  w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Przesłane dokumenty, niebędące odpowiedzią na ogłoszenia, przechowywane są w Bazie Kandydatów przez rok i wykorzystywane w trakcie prowadzonych w tym okresie rekrutacji, a następnie usuwane.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Kandydata

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Kandydata jest “AQUABELLIS” Sp. z o.o. z  siedzibą w Rogoźnie (64-610) ul. Lipowa 55.

2. Dane osobowe zbierane są w celu:

a) realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „rozporządzeniem”),

b) realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego – dane osobowe dodatkowe oraz realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia.

3.  Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

4. Dane osobowe Kandydata będą przechowywane:

a) dla celu wskazanego w pkt 2a – przez okres trwania rekrutacji,

b) dla celów wskazanych w pkt 2b – przez okres wynikający z oświadczeń Kandydata.

5. Kandydatowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Kandydat, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa jest obowiązkowe. Kandydat jest zobowiązany do ich podania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia. Konsekwencją odmówienia podania danych jest brak realizacji procesu rekrutacji.

8. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

9. Wyrażenie zgód jest dobrowolne. Kandydat może odwołać każdą ze zgód, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, w dowolnym momencie.

10. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

11. W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres Administratora danych z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.