SUKCESYWNA DOSTAWA WĘGLA

Szanowni Państwo,

informujemy iż w wyniku zapytania ofertowego na “Sukcesywną dostawę węgla” najkorzystniejszą ofertę złożyła Spółka:

“Wąglopasz” Sp. z o.o., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań na kwotę 35 726,021 brutto.

Szanowni Państwo,

Spółka “AQUABELLIS” ogłasza zapytanie ofertowe na “Sukcesywną dostawę węgla”.

Informujemy, że termin składania ofert upływa 24 października 2017 roku o godzinie 10.00. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego, ul. Lipowa 55, pokój nr 2.

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami.

Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniem do treści SIWZ, Spółka AQUABELLIS udziela odpowiedzi w poniższym załączniku “ZAWIADOMIENIE”.

Załączniki: