PRZEBUDOWA SUW W SŁOMOWIE I GOŚCIEJEWIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ODCINKÓW WODOCIĄGU W TARNOWIE.

Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniami do SIWZ, w dniu 27 grudnia 2017 zamieszczamy odpowiedzi w załącznikach.

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/733d4e5e-4185-4301-b5f6-993d2a408ef0


Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniem do SIWZ, w dniu 20 grudnia 2017 zamieszczamy odpowiedź w załączniku “zawiadomienie 1”.


Spółka “AQUABELLIS” ogłasza przetarg nieograniczony dla:

“Przebudowy SUW w Słomowie i Gościejewie wraz z przebudową odcinków wodociągu w Tarnowie. Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Parkowo na zbiornik bezodpływowy wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.”

Termin składania ofert upływa 11 stycznia 2018 roku, o godzinie 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi 11 stycznia2018 roku, o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami zawartymi w poniższych w załącznikach:

Program Funkcjonalno Użytkowyhttps://aquabellis.pl/docs/Zalacznik.pdf

Link do ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3da9903e-bfb9-4b71-80dd-0e56b3150f35

Załączniki: