Budowa instalacji PV

W dniu 5 lipca 2023 roku została zawarta umowa pomiędzy „AQUABELLIS” Sp. z o.o., a „ZENERIS PROJEKTY S.A.” na wykonanie zadania pn. „Budowa instalacji PV na Stacji Uzdatniania Wody w Rogoźnie”. Wartość kontraktu wynosi 509 198,65 zł brutto. Instalacja fotowoltaiczna jest elementem prowadzonej modernizacji SUW, który umożliwi osiągnięcie zaplanowanego efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu zużycia energii, zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych oraz CO2. Cała wyprodukowana przez instalację energia będzie wykorzystywana do zasilania pracujących układów technologicznych.