ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TARNOWO ORAZ ZAPROJEKTOWANIE I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH SUW W MIEJSCOWOŚCI GOŚCIEJEWO I W MIEJSCOWOŚCI SŁOMOWO.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w wyniku zapytania ofertowego na “Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Tarnowo oraz zaprojektowanie i przebudowę istniejących SUW w miejscowości Gościejewo i w miejscowości Słomowo” Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy:

AQUA INSTAL Sabina Śmich, ul. Wygoda 7, 41-208 Sosnowiec.


Szanowni Państwo,

informujemy, iż w wyniku zapytania ofertowego na “Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Tarnowo oraz zaprojektowanie i przebudowę istniejących SUW w miejscowości Gościejewo i w miejscowości Słomowo” najkorzystniejszą ofertę złożyła Spółka:

AQUA INSTAL Sabina Śmich, ul. Wygoda 7, 41-208 Sosnowiec na kwotę 2 788 000,00 zł brutto.

 

 

Zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 106) w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy:

 

 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.aquabellis.pl informacje wynikające z treści złożonych ofert w załączniku “informacja z otwarcia ofert”.


W związku z zapytaniem dotyczącym wzoru umowy, Zamawiający w załączeniu zamieszcza odpowiedź. Jednocześnie informujemy, że odpowiedź została zamieszczona  w załącznikach do pobrania na stronie:

www.portalogloszen.arimr.gov.pl


Spółka “AQUABELLIS” ogłasza Zapytanie Ofertowe prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 13 stycznia 2017 roku (Dz.U. z 2017 r. poz.106) na zadanie:

“Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Tarnowo oraz zaprojektowanie i przebudowę istniejących SUW w miejscowości Gościejewo i w miejscowości Słomowo.”


Zapytanie ofertowe, wraz z dokumentacją dostępne jest pod adresem:

www.portalogloszen.arimr.gov.pl; ID ogłoszenia: 28/11/07/2018 

Program Funkcjonalno Użytkowyhttps://aquabellis.pl/docs/Zalacznik.pdf

Termin składania ofert: 26 lipca 2018 roku, godzina 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki: