SUKCESYWNA DOSTAWA WAPNA

W wyniku złożonych ofert dodatkowych najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma:  „Alserv S.C.” Albin Kozłowski, ul. Pelplińska 13, 85-792 Bydgoszcz

Cena brutto oferty: 44 906,40 zł.


Szanowni Państwo,

W załaczeniu znajduje się protokół z otwarcia ofert.


Spółka “AQUABELLIS” ogłasza zapytanie ofertowe na “Sukcesywną dostawę wapna“.

Informujemy, że termin składania ofert upływa 10 października 2017 roku o godzinie 11.00. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11.15 w siedzibie Zamawiającego, ul. Lipowa 55, pokój nr 2.

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami.

Załączniki: