SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Informujemy, że w wyniku postępowania wyłoniono następujących wykonawców:

  • PPH „RAKAPOL” Sp. z o.o., ul. Naramowicka 264A, 61-601 Poznań:

Cena brutto za II część – 70 221,93 PLN

 

  • Firma HAŁAS Krzysztof Hałas, ul. Jana Dekana 6F, 64-100 Leszno:

Cena brutto za I część –27 463,93 PLN


Szanowni Państwo,

Spółka “AQUABELLIS” ogłasza zapytanie ofertowe na “Sukcesywną dostawę materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych“.

Informujemy, że termin składania ofert upływa 10 października 2017 roku o godzinie 10.00. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego, ul. Lipowa 55, pokój nr 2.

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami.


Informujemy, że termin składania ofert został wydłużony do dnia 16 października 2017 roku do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego, ul. Lipowa 55, pokój nr 2.


Informujemy, że w załączniku “zawiadomienie” znajdują się odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ. Jednocześnie informujemy, że w formularzu nr 2 dokonano istotnych zmian.

Załączniki: