PRZEBUDOWA SUW W SŁOMOWIE I GOŚCIEJEWIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ODCINKÓW WODOCIĄGU W TARNOWIE.

Szanowni Państwo,

W załączeniu znajduje się dokumentacja z dnia 30 listopada 2017 roku.


Szanowni Państwo,

W związku ze złożonymi zapytaniami do treści SIWZ Zamawiający publikuje:

– odpowiedzi w zawiadomieniu z dnia 17 listopada 2017 roku

– ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17 listopada 2017 roku

-decyzję GDDKiA

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/8b8a85b4-ce54-450b-b137-3914f8e25f08

 


Szanowni Państwo,

W związku ze złożonymi zapytaniami do treści SIWZ Zamawiający publikuje odpowiedzi w zawiadomieniu z dnia 14 listopada 2017 roku.


Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami w SIWZ, w załączeniu dodane zostały:

– zawiadomienie z dnia 06.11.2017;

– ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/518ce51c-1185-421b-9487-5f6c31ef8a63


Szanowni Państwo,

Spółka “AQUABELLIS” ogłasza przetarg nieograniczony dla:

“Przebudowy SUW w Słomowie i Gościejewie wraz z przebudową odcinków wodociągu w Tarnowie. Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Parkowo na zbiornik bezodpływowy wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.”

Termin składania ofert upływa 27 listopada 2017 roku, o godzinie 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi 27 listopada 2017 roku, o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami zawartymi w poniższych w załącznikach:

Program Funkcjonalno Użytkowyhttps://aquabellis.pl/docs/Zalacznik.pdf

Link do ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f4666e13-4e9c-4e6a-8351-c48f2d290b42

Załączniki: