PRZEBUDOWA SUW W SŁOMOWIE I GOŚCIEJEWIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ODCINKÓW WODOCIĄGU W TARNOWIE.

Szanowni Państwo,

W załączeniu znajdują się zawiadomienia o unieważnieniu.


Szanowni Państwo,

Termin składania ofert upływa 28 lutego 2018 roku, o godzinie 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi 28 lutego 2018 roku, o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1.


Spółka “AQUABELLIS” ogłasza przetarg nieograniczony dla:

“Przebudowy SUW w Słomowie i Gościejewie wraz z przebudową odcinków wodociągu w Tarnowie. Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Parkowo na zbiornik bezodpływowy wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.”

Termin składania ofert upływa 26 lutego 2018 roku, o godzinie 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi 26 lutego 2018 roku, o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami zawartymi w poniższych w załącznikach:

Program Funkcjonalno Użytkowyhttps://aquabellis.pl/docs/Zalacznik.pdf

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d0fb306e-cf25-47d6-a68a-92faa5968c8b

Załączniki: