You are currently viewing <img src="https://it24webcloud.pl/wp-content/uploads/2021/10/news.png"> INWESTYCJE

 INWESTYCJE

Szanowni Państwo,

w dniu 28 października 2021 roku w Warszawie, w obecności Pana Burmistrza Romana Szuberskiego, zostały zawarte pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a „AQUABELLIS Sp. z o.o. umowy o dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rogoźnie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej”.

Przewidywany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to kwota 18.082.365,00 zł, w tym koszty kwalifikowane stanowią 14.694.832,00 zł. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia w formie dotacji  stanowi do 50,00% kosztów kwalifikowanych i wynosi 7.347.416,00 zł. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia w formie pożyczki na warunkach preferencyjnych stanowi również 50,00% kosztów kwalifikowanych i wynosi 7.347.416,00 zł.