Zamówienia - Archiwum

Lista archiwalnych zamówień publicznych

Zamówienie Kategoria Data
Zaproszenie do złożenia ofert na zakup wapna Zapytanie Ofertowe 2019-01-23 00:00:00
Dostawa samochodu asenizacyjnego przeznaczonego do opróżniania szamb oraz odsysania zanieczyszczeń płynnych z różnego rodzaju zbiorników bezodpływowych, odstojników, głębokich dołów i wykopów. Zapytanie Ofertowe 2018-11-14 12:51:11
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Tarnowo oraz zaprojektowanie i przebudowa istniejących SUW w miejscowości Gościejewo i w miejscowości Słomowo. Zapytanie Ofertowe 2018-07-11 14:01:02
ZAPYTANIE OFERTOWE Przebudowa SUW w miejscowościach Gościejewo i Słomowo wraz z przebudową odcinków wodociągu w miejscowości Tarnowo. Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Parkowo na zbiornik bezodpływowy wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 rok 2018-03-19 11:39:55
Przebudowa SUW w Słomowie i Gościejewie wraz z przebudową odcinków wodociągu w Tarnowie. Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Parkowo na zbiornik bezodpływowy wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. Przetarg nieograniczony 2018-02-09 10:03:29
Przebudowa SUW w Słomowie i Gościejewie wraz z przebudową odcinków wodociągu w Tarnowie. Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Parkowo na zbiornik bezodpływowy wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. Przetarg nieograniczony 2017-12-11 13:45:00
Przebudowa SUW w Słomowie i Gościejewie wraz z przebudową odcinków wodociągu w Tarnowie. Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Parkowo na zbiornik bezodpływowy wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. Przetarg nieograniczony 2017-11-06 08:37:42
Sukcesywna dostawa wapna Zapytanie ofertowe 2017-11-03 10:30:17
Sukcesywna dostawa węgla Zapytanie ofertowe 2017-10-17 13:10:57
Sukcesywna dostawa materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych Zapytanie ofertowe 2017-09-29 13:03:12
Przebudowa SUW w Słomowie i Gościejewie wraz z przebudową odcinków wodociągu w Tarnowie. Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Parkowo na zbiornik bezodpływowy wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. Przetarg nieograniczony 2017-09-05 09:01:20
Dostawa środków czystości Zapytanie ofertowe 2017-08-31 10:07:00
Sukcesywny zakup paliw Zapytanie ofertowe 2017-08-17 00:00:00
Artykuły biurowe Zapytanie ofertowe 2017-07-31 00:00:00