Złożenie nowego wniosku

Odwołanie zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez "AQUABELLIS" Sp. z o.o.

Kod pocztowy np: 64-610
Numer PESEL składa się z 11 cyfr
Numer telefonu np 695828333 (bez spacji i innych znaków)

Niniejszym, zgodnie z art. 2 pkt 31 i 32 oraz art.106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług cofam akceptację przesyłania faktur w formie elektronicznej.

Proszę o wznowienie przesyłania faktury (bądź korekty do faktury) wystawionej przez "AQUABELLIS" Sp. z o.o. w formie papierowej i dostarczanie za pośrednictwem poczty od dnia otrzymania ninejszego pisma.