Światowy dzień wody

Światowy Dzień Wody obchodzony 22 marca został ustanowiony podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju (UNCED) która odbyła się 22.12.1992 roku w Rio de Janeiro w Brazylii.