Ścieki na bogato

Japonia:

Jedna z oczyszczalni ścieków w Japonii odzyskuje złoto z filtrowanych nieczystości i odpadków. Jedna tona ścieków zawiera około 1890 gramów złota.
Po pierwszym miesiącu realizacji projektu przedsiębiorcza oczyszczalnia zarobiła 56 tys. dolarów. W kopalniach złota z jednej tony rudy złota pozyskuje się około zaledwie 20-40 gramów tego cennego kruszcu, a więc znacznie mniej, niż w oczyszczalni ścieków. Eksperci tłumaczą to tym, że wysoka zawartość złota w ściekach ma związek z dużą liczbą przedsiębiorstw wykorzystujących maszyny ze złotymi elementami.

Szwajcaria:

Naukowcy z Federalnego Instytutu Nauki i Technologii Wodnej w Szwajcarii szacują, że co roku do ścieków trafiają około 43 kilogramy złota o wartości około 1,8 mln dolarów. Z badań wynika, że w niektórych rejonach kantonu Ticino „stężenie złota w ściekach jest tak wysokie, że jego odzyskiwanie potencjalnie mogłoby być opłacalne”. W opublikowanym raporcie naukowcy przedstawiają wniosek, że taki stan rzeczy spowodowany jest prawdopodobnie obecnością kilku rafinerii złota w regionie. Specjaliści wysnuli swoje wnioski na podstawie analizy składu wód ściekowych z 64 oczyszczalni.

Poza złotem naukowcy natrafili też na srebro - szacują, że przez system szwajcarskiej kanalizacji przepływa go około 3 ton w skali roku. Wartość takiej ilości kruszca to około 1,7 mln dolarów. „Bloomberg” podkreśla, że Szwajcaria jest jednym z głównych miejsc, gdzie rafinowane jest złoto. Co roku do rafinerii w tym kraju trafia około 70 proc. światowego wydobycia złota.

 

Żródło: ekologia.pl, "Bloomberg"