Ilość wody potrzebna do wyprodukowania różnych towarów

Ilość wody potrzebna do wyprodukowania różnych towarów:

Ile wody potrzeba do produkcji niektórych produktów