Dużo więcej wody

  • objętość zmagazynowanych słodkich wód podziemnych na obszarze Polski szacuje się na ok. 6000 mld cm³;
  • co roku w wielkich miastach marnuje się od 250-500 mln m³ wody. Ta ilość wystarczyłaby na rok dla 10-20 mln ludzi;
  • obniżanie się temperatury wrzenia wody przy spadku ciśnienia, np. na szczycie Mount Everest woda wrze w zaledwie 68°C podczas gdy woda w głębi oceanu w pobliżu otworów geotermalnych może pozostać w postaci ciekłej w temperaturze znacznie wyższej niż 100°C;
  • 70% codziennego zużycia wody to woda wykorzystywana na mycie i spłukiwanie toalet,
  • spośród wszystkich państw europejskich w Polsce mamy najniższe zasoby wody przypadające na 1 mieszkańca – 1,6 mln litrów/rok;
  • Według danych statystycznych statystyczny Polak zużywa około 200–300 litrów wody dziennie, a na przykład w Mozambiku na jednego mieszkańca przypada 10 litrów wody;
  • Organizm człowieka codziennie musi uzupełniać straty wody. Największe ubytki następują przez układ wydalniczy-ok 1 litra dziennie, ok. 0,5 l tracimy wraz z wydychanym powietrzem i podczs pocenia się. Aby prawidłowo funkcjonować nasz organizm potrzebuje codziennie minimum ok 1,5 litra dostarczanej  wody;

Żródło: PFOZW