Dopuszczalne ładunki zanieczyszczeń w ściekach

Dopuszczalna jakość ścieków wprowadzanych do urządzeń „AQUABELLIS” Sp. z o.o.

 

L.p.

Wskaźnik zanieczyszczania

Jednostka

Wartości dopuszczalne

1.

BZT5

mg/l

500

2.

ChZT

mg/l

1000

3.

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

100