Cennik

CENNIK WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH NA TERENIE GMINY ROGOŹNO OD 5 SIERPNIA 2021 r.:

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

L.P.

USŁUGA

CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO

1.

Wywóz 1 m3 ścieków na terenie miasta* (od 3 m3)

20,35 zł/m3

2.

Wywóz 1 m3 ścieków poza terenem miasta* (od 3 m3)

22,51 zł/m3

3.

Wywóz ścieków na terenie miasta* (do 3 m3)

87,13 zł

4.

Wywóz ścieków poza terenem miasta* (do 3 m3)

94,69 zł

* Teren miasta obejmuje miejscowości: Rogoźno, Garbatka, Ruda, Cieśle.

CENNIK WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH NA TERENIE GMINY ROGOŹNO OD 1 WRZEŚNIA 2020r. DO 4 SIERPNIA 2021 r.:

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

L.P.

USŁUGA

CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO

1.

Wywóz 1 m3 ścieków na terenie miasta* (od 3 m3)

18,48 zł/m3

2.

Wywóz 1 m3 ścieków poza terenem miasta* (od 3 m3)

20,64 zł/m3

3.

Wywóz ścieków na terenie miasta* (do 3 m3)

83,40 zł

4.

Wywóz ścieków poza terenem miasta* (do 3 m3)

90,96 zł

* Teren miasta obejmuje miejscowości: Rogoźno, Garbatka, Ruda, Cieśle.

 

Istnieje możliwość negocjowania cen.


CENNIK USŁUG W ZAKRESIE CZYSZCZENIA KANALIZACJI:

POZOSTAŁE USŁUGI

L.P.

USŁUGA

CENA JEDNOSTKOWA NETTO

VAT

1.

Czyszczenie kanalizacji urządzeniem wysokociśnieniowym HD 50

120,00 zł

23%

Uwaga!

Do ceny doliczana jest opłata za dojazd wynosząca na terenie miasta 7,20 zł netto, poza terenem miasta 1,80 zł netto za 1 km.

 


CENNIK USŁUG W ZAKRESIE BUDOWLANO- MONTAŻOWYM:

POZOSTAŁE USŁUGI

L.P.

USŁUGA

CENA JEDNOSTKOWA NETTO

1.

Budowa przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego

wycena indywidualna

2.

Montaż instalacji wodociągowych/ kanalizacyjnych

wycena indywidualna

W celu przygotowania wyceny indywidualnej prosimy o kontakt e-mailowy na adres: sekretariat@aquabellis.pl


OPŁATY DODATKOWE W ZAKRESIE WODNO- KANALIZACYJNYM:

POZOSTAŁE USŁUGI

L.P.

USŁUGA

CENA JEDNOSTKOWA NETTO

1.

Nieuzasadnione wezwanie w celu usunięcia awarii wodno- kanalizacyjnej

200,00 zł