Cennik

Cennik wywozu nieczystości płynnych na terenie Gminy Rogoźno od 1 września 2020:

Usługi:

  • Cena wywozu 1m3 ścieków na terenie miasta (od 3m3): 18,48zł/m3
  • Cena wywozu 1 m3 ścieków poza terenem miasta (od 3m3): 20,64zł/m3
  • Cena wywozu ścieków na terenie miasta (do 3m3): 83,40zł
  • Cena wywozu ścieków poza terenem miasta (do 3m 3/strong>): 90,96zł

Teren miasta obejmuje: Rogoźno, Garbatkę, Rudę, Cieśle.
Istnieje możliwość negocjowania cen.
Ceny podane są w wartości brutto.


  • Opłata za usługę czyszczenia kanalizacji urządzeniem wysokociśnieniowym HD 50: 120,00 zł

Do ceny dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień złożenia wniosku taryfowego stawka podatku VAT wynosi 8%.

  • Za bezpodstawne wezwanie w celu usunięcia awarii wodno-kanalizacyjnej opłata wynosi 200 zł netto.
Copyright © "AQUABELLIS" Sp. z o.o.
ul. Lipowa 55
64-610 Rogoźno
e-mail: sekretariat@aquabellis.pl
BOK/sekretariat:
tel: 67 2618 500

Usługa wywozu nieczystości
tel. 517 234 474
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000116527
NIP: 766-000-65-44
Wysokość kapitału zakładowego: 24 080 500,00 zł.
22914 Odwiedzających