Aktualności: INWESTYCJE AQUABELLIS

5 miesięcy temu

INWESTYCJE AQUABELLIS

INWESTYCJE "AQUABELLIS"

 

W maju 2019 roku „AQUABELLIS” Sp. z o.o. zakończyła realizacje projektu pn. „Przebudowa SUW w miejscowościach Gościejewo i Słomowo wraz z przebudową odcinków wodociągu w miejscowości Tarnowo. Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Parkowo na zbiornik bezodpływowy wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej” mającego na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Poprzez redukcję ścieków przedmiotowy projekt wpisuje się w cele przekrojowe UE w zakresie środowiska i klimatu. Poziom skanalizowania obszarów wiejskich w Gminie Rogoźno jest nadal niewystarczający. Niedostateczne wyposażenie obszarów wiejskich w infrastrukturę wodno-ściekową hamuje rozwój przedsiębiorczości oraz wpływa negatywnie na poziom życia mieszkańców. Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach przedmiotowego projektu wpłynie na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich oraz poprawę warunków życia. Działanie przyczynia się do realizacji celu szczegółowego 6B PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” . Inwestycja zrealizowana została w ramach operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

W ramach przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Słomowie i Gościejewie wyremontowano studnie głębinowe, wymieniono rurociągi wznośne, zamontowano nowe agregaty pompowe, wymieniono obudowy studni na obudowy typu Lange, wymieniono wszystkie rurociągi międzyobiektowe, zamontowano aerator ciśnieniowy z wypełnieniem pierścieniami Białeckiego, zamontowano dwa filtry ciśnieniowe pierwszego stopnia wypełnione piaskiem kwarcowym usuwające żelazo z wody, zamontowano dwa filtry ciśnieniowe drugiego stopnia wypełnione piaskiem kwarcowym i złożem aktywnym G1 usuwające mangan z wody, wymieniono wszystkie rurociągi technologiczne, zamontowano pneumatyczne przepustnice sterowane przez rozdzielnie pneumatyczną, dwie sprężarki bezolejowe wytwarzające powietrze do aeratora i do zasilania napędów siłowników pneumatycznych, pompę płuczną i dmuchawę do płukania filtrów, wymieniono zestaw hydroforowy na nowy wysokosprawny zestaw pompowy, wybudowano dwa zbiorniki wody czystej o pojemności 200 m3 każdy, wymieniono instalację elektryczną, zainstalowano agregat prądotwórczy z układem samoczynnego załączenia, budynek ocieplono, wymieniono ogrodzenie, utwardzono plac wokół budynku SUW.

W ramach inwestycji w miejscowości Tarnowo wyłączono z eksploatacji ok. 600 m sieci wodociągowej wykonanej z azbestu, zastępując ją odcinkiem sieci wykonanej z nowoczesnych rur tworzywowych.

W Parkowie wyeksploatowaną oczyszczalnię ścieków zastąpiono zbiornikiem bezodpływowym o pojemności 150 m3. Przebudowano odcinki sieci kanalizacji sanitarnej zwiększając ich średnicę, zmodernizowano trzy przepompownie ścieków. Obiekt wyposażono w agregat prądotwórczy z samostartem oraz system monitoringu technologii umożliwiający zdalny nadzór na funkcjonowaniem całego układu kanalizacyjnego. W wyniku tej inwestycji wyeliminowano uciążliwe dla mieszkańców zapachy, a ścieki z tego obszaru trafiają do centralnej  oczyszczalni w Rogoźnie. Przed wykonaniem inwestycji zrzut ścieków oczyszczonych następował do Kanału Parkowskiego.

W ramach umowy o przyznanie pomocy zakupiono kolejny, nowy samochód asenizacyjny.

Godła i flagi

Inwestycja 1Inwestycja 2