Aktualności: Inwestycje 2020 r.

miesiąc temu

Inwestycje 2020 r.

W mijającym powoli roku 2020 Spółka „AQUABELLIS” zrealizowała jak dotąd wszystkie postawione cele inwestycyjne. Do największych przedsięwzięć należy ukończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rogoźnie, w ulicach Prusa, Sobolewskiego, Orlika, Twardeckiego, Miśko i Szarych Szeregów o łącznej długości 750 metrów. Kanalizacje zostały wybudowane również w ulicy Orzeszkowej i Średniej – łączna długość to 350 metrów. W Garbatce wybudowano natomiast ponad 320 metrów sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej połączonej z nową pompownią. Ponadto, na bieżąco podłączane są do sieci kanalizacyjnej nowe nieruchomości.

W tym roku Spółka wbudowała niemalże 4200 metrów sieci wodociągowych. Do najdłuższych, bo mierzących 2250 metrów, należy rozbudowa wodociągów na obszarze wsi Jaracz. Prawie półkilometrowa sieć wodociągowa wbudowana została w Rogoźnie, w ulicy Seminarialnej. Nowe odcinki wodociągów powstały także w ulicach: Towarowa, Łąkowa, Orlika, Hetmańska, Słoneczna, Średnia i Kasztelańskaj oraz w miejscowościach: Międzylesie, Studzieniec i Dziewcza Struga.

Równie istotną inwestycją jest wykonana wymiana części infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w budowanych przez Gminę rogozińskich ulicach Długiej i Różanej.

Dotychczasowa wartość wykonanych inwestycji wynosi ponad 1 mln złotych.