Aktualności - Archiwum

2017-07-27 09:22:18

Przegląd i konserwacja hydrantów

Aquabellis Sp. z o.o. od początku bieżącego roku prowadzi przegląd i konserwację hydrantów przeciwpożarowych na terenie całej Gminy Rogoźno. Oprócz sprawdzenia technicznego stworzono ewidencję ze szczegółową lokalizacją urządzeń....

2017-07-27 09:20:03

System radiowych odczytów wskazań wodomierzy

Aquabellis Sp. z o.o. wdraża system radiowego odczytu wskazań wodomierzy. Planujemy objąć tym systemem  w ciągu najbliższych 3 lat wszystkich naszych  odbiorców z którymi mamy podpisane umowy na dostawę wody. Podany czas realizacji wdrożenia wiąże się z okresem ważności legalizacji obecnie zamontowanych urządzeń pomiarowych.....

2017-07-09 11:47:21

Inwestycje

Spółka Aquabellis otrzyma ponad 1,6 mln zł środków unijnych na realizację projektu dotyczącego wsparcia gospodarki wodno-ściekowej w naszej Gminie. 23 czerwca br. została podpisana przez Zarząd Spółki i Samorząd Województwa Wielkopolskiego, reprezentowany przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Krzysztofa Grabowskiego ...