Praca

W chwili obecnej nie poszukujemy pracowników.

 


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Kandydata

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Kandydata jest "AQUABELLIS" Sp. z o.o. z  siedzibą na ul. Lipowa 55 w 64-610 Rogoźnie

2. Dane osobowe zbierane są w celu:

a) realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „rozporządzeniem”),

b) realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego – dane osobowe dodatkowe oraz realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1lit. a rozporządzenia.

3.  Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

4.Dane osobowe Kandydata będą przechowywane:

a) dla celu wskazanego w pkt 2a – przez okres trwania rekrutacji,

b) dla celów wskazanych w pkt 2b – przez okres wynikający z oświadczeń Kandydata,

5. Kandydatowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Kandydat, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa jest obowiązkowe. Kandydat jest zobowiązany do ich podania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia. Konsekwencją odmówienia podania danych jest brak realizacji procesu rekrutacji.

8. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

9. Wyrażenie zgód jest dobrowolne. Kandydat może odwołać każdą ze zgód, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, w dowolnym momencie.

10. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

11. W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres Administratora danych z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.