Cennik

CENNIK WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH na terenie Gminy Rogoźno:

Usługi:

  • Cena wywozu 1 m3 ścieków na terenie miasta (od 3m3):

           17,96 zł/ m3

  • Cena wywozu 1 m3 ścieków poza terenem miasta (od 3m3):

           19,96 zł/ m3

  • Cena wywozu ścieków na terenie miasta (do 3m3):

           58,92 zł

  • Cena wywozu ścieków poza terenem miasta (do 3m3):

           68,94 zł

     
     
Teren miasta obejmuje: Rogoźno, Garbatkę, Rudę, Cieśle.    

Istnieje możliwość negocjowania cen.

Ceny podane są w wartości brutto.


  • Opłata za usługę czyszczenia kanalizacji urządzeniem wysokociśnieniowym HD 50: 120,00 zł

Do  ceny dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień złożenia wniosku taryfowego stawka podatku 
VAT wynosi 8%.

  • Za bezpodstawne wezwanie w celu usunięcia awarii wodno-kanalizacyjnej opłata wynosi 200 zł netto.