Aktualności: Nowe inwestycje w Parkowie

Nowe inwestycje w Parkowie

2019-07-03 08:29:31

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończono kolejną inwestycję realizowaną przez „AQUABELLIS”.

 W Parkowie wyeksploatowaną oczyszczalnię ścieków zastąpiono zbiornikiem bezodpływowym o dużej pojemności. Przebudowano odcinki sieci kanalizacji sanitarnej zwiększając ich średnicę, cztery przepompownie zostały w całości zmodernizowane. W przypadku braku zasilania w energię elektryczną samoczynnie uruchamia się agregat prądotwórczy.  System monitoringu umożliwia zdalny nadzór na funkcjonowaniem całego układu kanalizacyjnego na tym obszarze. Spółka dodatkowo zakupiła kolejny samochód asenizacyjny. Należy także podkreślić to, że w wyniku tej inwestycji wszystkie nieczystości trafiają do oczyszczalni w Rogoźnie. Dotychczas zrzut ścieków oczyszczonych następował do Kanału Parkowskiego.  Dodatkową korzyścią z przeprowadzonych  prac, na którą zwracają nam uwagę mieszkańcy Parkowa, jest całkowite wyeliminowanie uciążliwych zapachów wydobywających się ze starej, dziś już nieistniejącej, oczyszczalni.