Aktualności: Najnowsze, zakończone inwestycje

Najnowsze, zakończone inwestycje

2019-06-04 07:55:55

W miesiącach kwietniu i maju br. stacje uzdatniania wody w Słomowie i Gościejewie po zakończonych przebudowach rozpoczęły prace. Podkreślenia wymaga automatyczne zabezpieczenie stacji w zasilenie energetyczne agregatami prądotwórczymi. Gwarantuje to nieprzerwane dostawy wody. W ramach świadczonych usług wywozu nieczystości ciekłych spółka kupiła kolejny samochód asenizacyjny. W miesiącu maju zakończono również przebudowę odcinka wodociągu o długości ok. 600 metrów w Tarnowie. Wodociąg wykonano w celu wyłączenia z eksploatacji rur azbestowych.

Przebudowana SUW w Gościejewie

Przebudowana SUW w Słomowie

Nowy zestaw filtrów w Słomowie

Nowy układ technologiczny w Gościejewie

Samochody asenizacyjne