Aktualności: Uchwała RM w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała RM w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

2019-02-01 11:46:05

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dnia 29 stycznia 2019 roku Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr VI/58/2019 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Niniejsza Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Treść Uchwały znajduje się w strefie klienta w zakładce "regulaminy".

http://aquabellis.pl/strona/regulaminy