Aktualności: Remont stacji zlewczej ścieków dowożonych w Rogoźnie

Remont stacji zlewczej ścieków dowożonych w Rogoźnie

2018-11-06 11:51:28

Szanowni Państwo,

Inormujemy, że w połowie października zakończono trwający kilka tygodni remont stacji zlewczej ścieków dowożonych w oczyszczalni ścieków w Rogoźnie.

Wymiana niektórych urządzeń i wykonane naprawy poprawiły funkcjonowanie całej oczyszczalni oraz skróciły czas rozładunku samochodów asenizacyjnych.