Aktualności: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Parkowie

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Parkowie

2018-10-19 12:02:36

Szanowni Państwo,

W dniu 18 października nastąpiła dostawa i montaż podstawowych elementów nowej infrastruktury w miejscu istniejącej oczyszczalni ścieków w Parkowie.

Z przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu wynika, że wszystkie prace związane z tą inwestycją zostaną zakończone przed terminem.