Aktualności: Najnowsze inwestycje

Najnowsze inwestycje

2019-10-24 12:59:57

Szanowni Państwo,

Plany stawiane przez Spółkę „AQUABELLIS” kolejny raz urealniają się na terenie Gminy Rogoźno. W chwili obecnej największą inwestycją, realizowaną praktycznie w centrum miasta, jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Prusa, Szarych Szeregów, Romana Orlika, Floriana Miśko, Alojzego Twardeckiego oraz Sobolewskiego. Finalnie ponad pięćdziesięciu właścicieli nieruchomości będzie mogło podłączyć swoje domy do kanalizacji, a należy podkreślić, że wiele budynków mieszkalnych w tej okolicy dopiero powstaje. Planowane zakończenie prac przewidziano na wiosnę przyszłego roku, jednak Wykonawca zadania TK- Instalbud Sp. z o.o. Sp.k. deklaruje, że nastąpi to jeszcze w tym roku.

W chwili obecnej „AQUABELLIS” kończy także budowę odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 400 m. która zapewni dostawę wody dla nowo powstających inwestycji budowlanych przy ulicy Seminarialnej w Rogoźnie.

W Międzylesiu wybudowano nową sieć wodociągową o długości ok. 500 m, która zaopatruje w wodę już istniejące domostwa i zapewni w przyszłości możliwość kolejnych podłączeń.

Spółka stawia na zdecydowany rozwój infrastruktury Gminy Rogoźno w zakresie wykonywanej działalności, ale również rozszerza zakres swoich usług. Zainteresowane osoby mogą skorzystać na przykład z usług wywozu nieczystości płynnych czy kompleksowego wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych obejmującego załatwienie wszystkich wymaganych formalności. Sygnały, które docierają od mieszkańców potwierdzają zadowolenie z dotychczasowych działań, a „AQUABELLIS” cały czas planuje kolejne realizacje.