Aktualności

2020-04-09 08:08:55

news icon Od dnia 16 marca 2020 roku wstęp do Spółki „AQUABELLIS” został ograniczony.

Od dnia 16 marca 2020 roku wstęp do Spółki „AQUABELLIS” został ograniczony.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 prosimy naszych Klientów o przesyłanie wniosków drogą elektroniczną na adresy e-mail: krajniak@aquabellis.plsekretariat@aquabellis.pl oraz korzystanie z kontaktu z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 67 2618 500. Korespondencję można również zostawiać w skrzynce pocztowej, która znajduje się przy bramie głównej Spółki, tj. przy ul. Lipowej 55.

Jednocześnie wskazujemy, że zarówno Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), jak i Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie, potwierdzają brak zagrożenia dla systemów wodociągowych w zakresie rozprzestrzeniania koronawirusa. Światowa Organizacja Zdrowia w publikacji z dnia 2.03.2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) informuje że obowiązujące procedury i środki są wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa wody pitnej. 

2020-04-08 12:25:56

news icon Odwiedziny Przedszkola w Słomowie

Dnia 9 marca 2020 stację uzdatniania wody w Słomowie odwiedziła grupa najmłodszych "konsumentów". Dzieci z Przedszkola im "Kubusia Puchatka" w Rogoźnie miały okazje zobaczyć produkcję wody, która po procesie uzdatniania trafia do ich domów. Oprócz zwiedzenia stacji w Słomowie, dzieci samodzielnie pobierały próbki wody i poddawały je badaniom pod względem jakości, następnie przeprowadzono kilka ciekawych eksperymentów. Maluchy otrzymały także pamiątkowe gadżety i „małe co nie co”.  Przedszkolacy w ramach rewanżu za ciekawą wycieczkę wykonali prace pt.: „SUW okiem najmłodszych”, które niebawem pięknie przyozdobią nasze obiekty.

Więcej w zakładce „Galeria”…

2020-01-29 11:54:26

news icon Zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Dobiegła końca budowa sieci kanalizacji sanitarnej w naszym mieście w ulicach: Prusa, Szarych Szeregów, Romana Orlika, Floriana Miśko, Alojzego Twardeckiego oraz Sobolewskiego. W dniu 10 stycznia 2020 roku Spółka „AQUABELLIS” odebrała od Wykonawcy zrealizowane zadanie. Warto podkreślić, że już kilkunastu właścicieli zlikwidowało szamba i podłączyło swoje nieruchomości do nowej instalacji zbiorczej. Nowe przyłącza cały czas są wykonywane. Nie jest przecież tajemnicą, że korzystanie z sieci kanalizacyjnej jest bezobsługowe i przede wszystkim znacznie tańsze. Należy podkreślić również fakt, że inwestycja, zgodnie z wcześniejszą deklaracją Wykonawcy TK- Instalbud Sp. z o.o. Sp.k. została wykonana na prawie trzy miesiące przed terminem.

„AQUABELLIS” cały czas prowadzi rozbudowę wodociągów. W ostatnim czasie wykonano sieci w Międzylesiu 470 m, w Rogoźnie w ulicach: Kasztelańska 210 m, Łąkowa i Towarowa 330 m, Seminarialna 460 m, Słoneczna 115 m, w ulicy Słonecznej wykonano również odcinek sieci kanalizacji podciśnieniowej.

 

2019-11-08 12:47:31

news icon Odwiedziny najmłodszych "konsumentów"

Dnia 25 października Spółka miała przyjemność gościć na stacji w Słomowie uczniów Szkoły Podstawiowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku. Siódma i ósma klasa w ramach doradztwa zawodowego poznała strukturę Spółki oraz proces produkcji wody. Uczniowie zwiedzając przebudowaną stację w Słomowie mogli zapoznać się z nowoczesną technologią zastosowaną w procesie uzdatniania wody, ale także zaczerpnąć informacje o obowiązkach pracowników "AQUABELLIS" Sp. o.o..

Dnia 30 października, tę samą stację odwiedziła grupa najmłodszych "konsumentów". Dzieci z Niepublicznego Przedszkola "Przemysław" miały okazje zobaczyć produkcję wody, która po procesie uzdatniania trafia do ich domów. Oprócz zwiedzenia stacji w Słomowie przedszkolacy samodzielnie pobierali próbki wody, przeprowadzali eksperymenty dotyczące jej jakości ale także usłyszeli ciekawy wykład na temat oszczędzania wody. 

Każda grupa otrzymała na koniec wizyty drobne upominki od "AQUABELLIS".

Serdecznie zapraszamy do podobnych odwiedzin inne zainteresowane grupy.

2019-10-24 12:59:57

news icon Najnowsze inwestycje

Szanowni Państwo,

Plany stawiane przez Spółkę „AQUABELLIS” kolejny raz urealniają się na terenie Gminy Rogoźno. W chwili obecnej największą inwestycją, realizowaną praktycznie w centrum miasta, jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Prusa, Szarych Szeregów, Romana Orlika, Floriana Miśko, Alojzego Twardeckiego oraz Sobolewskiego. Finalnie ponad pięćdziesięciu właścicieli nieruchomości będzie mogło podłączyć swoje domy do kanalizacji, a należy podkreślić, że wiele budynków mieszkalnych w tej okolicy dopiero powstaje. Planowane zakończenie prac przewidziano na wiosnę przyszłego roku, jednak Wykonawca zadania TK- Instalbud Sp. z o.o. Sp.k. deklaruje, że nastąpi to jeszcze w tym roku.

W chwili obecnej „AQUABELLIS” kończy także budowę odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 400 m. która zapewni dostawę wody dla nowo powstających inwestycji budowlanych przy ulicy Seminarialnej w Rogoźnie.

W Międzylesiu wybudowano nową sieć wodociągową o długości ok. 500 m, która zaopatruje w wodę już istniejące domostwa i zapewni w przyszłości możliwość kolejnych podłączeń.

Spółka stawia na zdecydowany rozwój infrastruktury Gminy Rogoźno w zakresie wykonywanej działalności, ale również rozszerza zakres swoich usług. Zainteresowane osoby mogą skorzystać na przykład z usług wywozu nieczystości płynnych czy kompleksowego wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych obejmującego załatwienie wszystkich wymaganych formalności. Sygnały, które docierają od mieszkańców potwierdzają zadowolenie z dotychczasowych działań, a „AQUABELLIS” cały czas planuje kolejne realizacje.

2019-10-24 09:00:16

news icon Wizyta Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego

Szanowni Państwo,

7 października Gminę Rogoźno odwiedzili Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Wojciech Jankowiak, poseł na Sejm RP Pan Krzysztof Paszyk i Senator RP Pan Jan Filip Libicki. Goście wraz z Burmistrzem Rogoźna Panem Romanem Szuberskim oraz Kierownikiem Wydziału Oświaty, Promocji i Kontroli Panią Renatą Tomaszewską oglądali inwestycje współfinansowane przez samorząd wojewódzki, zwiedzili stacje uzdatniania wody w Słomowie i Gościejewie.

2019-09-09 14:28:13

news icon Usługi minikoparką

Szanowni Państwo

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów informujemy, że „AQUABELLIS” Sp z o.o. ma w swojej ofercie kompleksową usługę budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Oferujemy Państwu usługę zawierającą:

  • wydanie warunków technicznych,
  • przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z załatwieniem wszelkich, dokumentów formalno-administracyjnych,
  • uzgodnienie trasy przyłącza na naradzie koordynacyjnej,
  • w razie potrzeby uzgodnienie zajęcia pasa drogowego,
  • budowa przyłącza z materiałów wysokiej jakości,
  • wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Pełną informację uzyskacie Państwo w Biurze Obsługi Klienta.

2019-09-04 08:17:42

news icon Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Prusa, Szarych Szeregów, Orlika, Miśko, Twardeckiego i Sobolewskiego.

Szanowni Państwo,

Po upoważnieniu przez Burmistrza Pana Romana Szuberskiego, Spółka "AQUABELLIS" w dniu 30 sierpnia 2019 roku, podpisała umowę z Wykonawcą TK-INSTALBUD Sp. z o.o. Sp. k. na wykonanie zadania pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogoźno, w ulicach: Prusa, Szarych Szeregów, Romana Orlika, Floriana Miśko, Alojzego Twardeckiego, Sobolewskiego".

Przekazanie placu budowy odbędzie się już 6 września, a termin zakończenia inwestycji przewidziano do dnia 31 marca 2020 roku. 

W czasie wykonywania robót przez Wykonawcę, uprzejmie prosimy o wyrozumiałość zarówno mieszkańców wymienionych ulic, jak i pobliskich domostw. Jednocześnie wskazujemy, że Wykonawca zakłada ukończenie inwestycji jeszcze w roku bieżącym.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w opisanych ulicach poprawi komfort życia okolicznych mieszkańców.

 

2019-07-03 08:29:31

news icon Nowe inwestycje w Parkowie

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończono kolejną inwestycję realizowaną przez „AQUABELLIS”.

 W Parkowie wyeksploatowaną oczyszczalnię ścieków zastąpiono zbiornikiem bezodpływowym o dużej pojemności. Przebudowano odcinki sieci kanalizacji sanitarnej zwiększając ich średnicę, cztery przepompownie zostały w całości zmodernizowane. W przypadku braku zasilania w energię elektryczną samoczynnie uruchamia się agregat prądotwórczy.  System monitoringu umożliwia zdalny nadzór na funkcjonowaniem całego układu kanalizacyjnego na tym obszarze. Spółka dodatkowo zakupiła kolejny samochód asenizacyjny. Należy także podkreślić to, że w wyniku tej inwestycji wszystkie nieczystości trafiają do oczyszczalni w Rogoźnie. Dotychczas zrzut ścieków oczyszczonych następował do Kanału Parkowskiego.  Dodatkową korzyścią z przeprowadzonych  prac, na którą zwracają nam uwagę mieszkańcy Parkowa, jest całkowite wyeliminowanie uciążliwych zapachów wydobywających się ze starej, dziś już nieistniejącej, oczyszczalni.  

2019-06-12 08:34:30

news icon "Dzieciaki Przejmują Miasto" 2019

W ramach akcji "Dzieciaki Przejmują Miasto" w Spółce AQUABELLIS, w dniu 3 czerwca stanowisko dyrektora technicznego objęła Nadia Mączyńska.

Tego dnia mieliśmy okazję gościć  Burmistrza Rogoźna Pana Romana Szuberskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Macieja Kutkę, wraz z Patrycją Gomulec oraz Martą Ostrowską, które na ten jeden dzień przejęły ich stanowiska.

Pokaż archiwalne aktualności
Generic placeholder image

Strefa klienta

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy strefę klienta, aby pomóc i ułatwić załatwianie spraw jak podłączanie do sieci jak również rozwiać wszelkie wątpliwości jeżeli chodzi o zawieranie umów

Podłączenie do sieci
Wzory dokumentów

Usługa wywozu nieczystości

e-faktury

Informujemy Państwa o możliwości korzystania z e-faktur.  Wystarczy wypełnić następujący druk: zgoda na przesyłanie faktur w formie elektronicznej i dostarczyć dokument do Biura Obsługi Klientów,  przy ulicy Lipowej 55 w Rogoźnie. Od tego momentu faktury będą regularnie przesyłane na Państwa skrzynkę mailową.  Zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej można wycofać w każdej chwili.

Generic placeholder image

Awarie!

2020-09-15 11:57:14

news icon Awaria Fabryczna, Towarowa, Łakowa, Piłsudskiego

W związku z awarią sieci wodociągowej na skutek prowadzonych prac przy budowie energetycznej sieci kablowej, w dniu 15 września br. w godzinach od 11.00 do  18.00 wystapią przerwy w dostawie wody w miejscowości Rogoźno, ul. Fabryczna, Towarowa, Łąkowa, Piłsudskiego. Za utrudnienia przepraszamy.

W przypadku wystąpienia awarii specjalnie dla Państwa przeznaczyliśmy 4 osobne linie telefoniczne, prosimy o kontakt na odpowiedni numer.

Awarie wodociągowe

Awarie kanalizacyjne